Privacybeleid

Privacy verklaring Rolluikdirect VOF

  • Uw privacy

Rolluikdirect VOF acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Rolluikdirect VOF persoonsgegevens verwerkt m.b.t  relaties w.o. klanten, leveranciers en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Rolluikdirect VOF zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

  • Dit betekent dat wij:

duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;

uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Rolluikdirect VOF, Sluisstraat 102, 5666AN te Geldrop, telefoon 040-2065503, mail [email protected]

  • Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Rolluikdirect VOF uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Rolluikdirect VOF hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, adres, postcode, woonplaats, mobiele telefoonnummer en emailadres:

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst bijvoorbeeld om relaties en haar medewerkers op de hoogte te houden, van gewijzigde ophaalmomenten i.v.m. feestdagen en/ of andere meldingen die in het kader van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnenplaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten.

Als u regelmatig bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is.

Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, echter alleen de persoonsgegevens die u aan ons versterkt heeft. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

  • Digitale correspondentie

Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van relaties. Op ieder e-mailbericht kan door middel van een antwoordbericht afgezien worden van verdere correspondentie via dit e-mailadres.

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  • Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst.

  • Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Rolluikdirect VOF gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Rolluikdirect VOF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Indien Rolluikdirect VOF een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Rolluikdirect VOF uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of een persoonlijk emailbericht versturen.

  • Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Rolluikdirect VOF, Sluisstraat 102, 5666AN te Geldrop, telefoon 040-2065503, mail [email protected]

Klantgegevens van rolluikonderdeel.nl worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrieven worden uitsluitend verstuurd aan klanten die zich hebben aangemeld ( OPT-IN)

Betalingen worden uitsluitend verricht in een beveiligde omgeving. De betaalprovider, MOLLIE, zal zorgdragen voor de geldige certificering. U herkent dit aan de groene URL balk in uw browser bij het uitvoeren van de betaling.

Cookies / tracking technologie:

Deze website maakt gebruik van technologie om gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers. De gegevens zijn anoniem en worden gebruikt voor marketing en optimalisering. Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anoniem gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies. De gegevens blijven echter volledig anoniem. Met deze gegevens kan de identiteit van bezoekers niet worden vastgesteld. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

 

 

 
Copyright © 2019-2021 Rolluikonderdeel.nl | Realisatie Young-dogs.com